Skal ha brote karantenen fleire gonger:

Kan få 20 000 i bot